Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies. Jag förstår!Vad är cookies?

Design & produktion

Migrationsverket årsredovisning

Flera år har vi fått förtroendet att göra Migrationsverkets årsredovisning. Vi layoutar InDesign-dokument som läggs upp kapitelvis på en webbbaserad plattform som heter CtrlPrint. Sedan kan de ansvariga på Migrationsverket öppna dokumenten i InCopy och korrigera siffror och texter. Årsredovisningen är en stor produktion med runt 170 sidor och innehåller många tabeller. Slutprodukten är en tillgänglighetsanpassad pdf.

Uppslag i Migrationsverkets årsredovisning

Broschyr – unga skrivare antologi

Sedan 2005 arrangerar Region Uppsala varje sommar ett skrivarläger för ungdomar i åldrarna 15–19 år som bor i Uppsala län. Deltagarna får lämna bidrag som publiceras i denna antologi. Slutresultatet blev en broschyr på 28 sidor A4 som trycktes samt publicerades på webben som tillgänglighetsanpassad PDF.

Poster och broschyr – om att betala säkert på nätet

Informationskampanj för att minska det digitala utanförskapet och öka tillgången till betaltjänster. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Uppsala Län och Region Uppsala. Byrå 4 anlitades för att ta fram form och layout på en poster samt en broschyr. Trycksakerna skulle göras på både svenska och finska och ett tomt utrymme skulle lämnas på postern där tid och plats kunde fyllas i för hand.

Broschyr för Länsstyrelsen Uppsala Län

Varje år utser Landshövdningen i samarbete med Länsstyrelsen Uppsala Län årets hedersupplänning. Utmärkelsen tilldelas någon som är född eller verksam i Uppsala län för sina insatser för länets framtid och utveckling. Det kan röra sig om näringsliv, kultur eller andra områden. I samband med att årets pristagare tillkännages publiceras en broschyr med tidigare års pristagare tillsammans med årets. Byrå 4 tillfrågades att ta fram den årliga broschyren som av naturliga skäl produceras under sekretess.

Broschyren produceras i stående format för en tryckupplaga samt en tillgänglighetsanpassad PDF för uppladdning på Länsstyrelsens hemsida.

Årsredovisning för Region Uppsala

Vi fick åter igen förtroendet att göra Region Uppsalas årsredovisning. Den skulle dels göras som traditionell trycksak och dels som tillgänglighetsanpassad PDF för uppladdning på webben. Årsredovisningen blev 132 sidor lång och gjordes i A4 format.