Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies. Jag förstår!Vad är cookies?

Design & produktion

Rollup och folder för Uppsala Universitet

Centrum för medicinsk humaniora inom Uppsala Universitet gav oss i uppdrag att ta fram en 6-sidig folder och en rollup. De fina illustrationerna är gjorda av den italienska läkaren Camilla Golgi som tilldelades Nobelpriset 1906 för sina studier av nervsystemet.

Rollup för Centrum för medicinsk humaniora på Uppsala universitet.

Tidningen Heureka

För Hercules gör Byrå4 layout och original av deras personaltidning som utkommer 4-6 gånger per år. Formgivaren får bilder och texter av skribenten som formges på 12 eller 16 sidor. Sedan digitaltrycks tidningen med aktuella adresslistor och lämnas in till posten.

Visitkort för TRIS

TRIS behövde visitkort att lägga ut på jourmottagningar mm. Visitkorten skulle vara enkla, tydliga och med tryck på båda sidor.

Rollup för Länsstyrelsen

Länsstyrelsen driver ett projekt kallat Färdplan för ett hållbart Uppsala Län. För detta skulle tas fram en rollup.

Rollupen skulle vara i ett bredare format än standard och projektets logotyp/illustration skulle användas.

Design och produktion av rollup

Rollup för Samariterhemmet

Samariterhemmet ville ha en rollup som visade en del av verksamheten. Samartierhemmet försåg Byrå 4 med text och bild (som skulle vara en genuin bild från verksamheten, ej anlitade modeller).

Folder för Samariterhemmet

Samariterhemmet anlitade Byrå 4 för att formge en presentation. Samariterhemmet försåg med text och bilder och Byrå 4 tog fram designen samt gjorde kartillustrationen som presentationen skulle innehålla. Arbetet mynnade ut i en 6-sidig folder.

Diplom för Länsstyrelsen

Hållbarhetslöftet är ett diplom som Länsstyrelsen utfärdar för att höja ambitionsnivån på arbetet med att bevara och stärka biologisk mångfald.

Folder för Madickengården

Madickengården är ett skyddat boende för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Byrå 4 anlitades för att ta fram en 8-sidig folder.

Posters för TRIS

TRIS arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck och behövde två posters för en informationskampanj. Byrå 4 anlitades för form och layout.

Broschyr – unga skrivare antologi

Sedan 2005 arrangerar Region Uppsala varje sommar ett skrivarläger för ungdomar i åldrarna 15–19 år som bor i Uppsala län. Deltagarna får lämna bidrag som publiceras i denna antologi. Slutresultatet blev en broschyr på 28 sidor A4 som trycktes samt publicerades på webben som tillgänglighetsanpassad PDF.